Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

Close
Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82153members
349713posts

Софтуер за термични изчисления

Електропроектанти България

Добре дошли в специализирания форум за електропроектанти на Schneider Electric. Тук ще можете да намерите полезна информация, да задавате въпроси или да обменяте мнение с колеги.

Solved
Desi
Ensign
Ensign

Софтуер за термични изчисления

Здравейте, имате ли софтуер, който мога да използвам за термични изчисления за табла?

Tags (1)

Accepted Solutions
Kaloyan
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Софтуер за термични изчисления

Привет,

Разгледайта нашият софтуер ProClima Web

 

Това е софтуерен инструмент за топлинно управление, който разглежда всички променливи, необходими за осъществяването на автоматизация и изчисленията на таблото за управление, средно за по-малко от 5 минути, като използва два усъвършенствани алгоритъма. Той е базиран на повече от 20 годишен опит в областта на пасивните променливи във вътрешни и външни среди, включително материал на шкафа, повърхност, монтажно положение, относителна влажност и др. ProClima също така обработва активни елементи, като стойности на разсейването на вътрешното оборудване, разсейването през стените на шкафа съгласно IEC 60890 и 61.439 (част за изчисления на топлообмена през стените) и т.н. Инструментът осигурява широкообхватен и цялостен преглед на всички варианти за топлинни решения, като използва изчисления, извършени съобразно данните, които потребителят предоставя. Натиснете ТУК , за да достъпите софтуера 

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Kaloyan
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Софтуер за термични изчисления

Привет,

Разгледайта нашият софтуер ProClima Web

 

Това е софтуерен инструмент за топлинно управление, който разглежда всички променливи, необходими за осъществяването на автоматизация и изчисленията на таблото за управление, средно за по-малко от 5 минути, като използва два усъвършенствани алгоритъма. Той е базиран на повече от 20 годишен опит в областта на пасивните променливи във вътрешни и външни среди, включително материал на шкафа, повърхност, монтажно положение, относителна влажност и др. ProClima също така обработва активни елементи, като стойности на разсейването на вътрешното оборудване, разсейването през стените на шкафа съгласно IEC 60890 и 61.439 (част за изчисления на топлообмена през стените) и т.н. Инструментът осигурява широкообхватен и цялостен преглед на всички варианти за топлинни решения, като използва изчисления, извършени съобразно данните, които потребителят предоставя. Натиснете ТУК , за да достъпите софтуера 

 

Tags (1)