Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

Close
Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82465members
350025posts

Какъв е периодът на работа преди да се наложи смяна на сензорите за Термичен мониторинг?

Електропроектанти България

Добре дошли в специализирания форум за електропроектанти на Schneider Electric. Тук ще можете да намерите полезна информация, да задавате въпроси или да обменяте мнение с колеги.

Solved
Илиян
Ensign
Ensign
0 Likes
1
569

Какъв е периодът на работа преди да се наложи смяна на сензорите за Термичен мониторинг?

Здравейте,
Присъствах да обучение относно Термичният мониторинг в електрическите уредби. Обучението беше изключително полезно, за което благодаря.
Имам въпрос свързан със сензорите, които представихте, а именно какъв е периодът на работа преди да се наложи смяна?

 


Accepted Solutions
Димитър
Ensign
Ensign

Re: Какъв е периодът на работа преди да се наложи смяна на сензорите за Термичен мониторинг?

Здравейте, сензорите TH110, измерващи температурата на кабелните присъединения нямат вградена батерия - самозахранват се от протичането на ток през мястото, където са монтирани. От тази гледна точка не се нормира период от време, след който да се подменя батерия или самия сензор.

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Димитър
Ensign
Ensign

Re: Какъв е периодът на работа преди да се наложи смяна на сензорите за Термичен мониторинг?

Здравейте, сензорите TH110, измерващи температурата на кабелните присъединения нямат вградена батерия - самозахранват се от протичането на ток през мястото, където са монтирани. От тази гледна точка не се нормира период от време, след който да се подменя батерия или самия сензор.

Tags (1)