Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84266members
353371posts

Hur gör jag enklast/billigast för att få en sömlös övergång mellan normalkraft och reservkraft?

Eldistribution & Fastighetsautomation

Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.

TobiasTS
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
1
757

Hur gör jag enklast/billigast för att få en sömlös övergång mellan normalkraft och reservkraft?

Finns det några risker med att man kan mata reservkraften med normalkraften? Typ att man lägger ihop dom.

Tags (2)
1 Reply 1
MagnusEngstrom
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
718

Re: Hur gör jag enklast/billigast för att få en sömlös övergång mellan normalkraft och reservkraft?

Hejsan,

 

"Sömlös övergång" behöver nog definieras, eftersom mycket korta avbrott, t.ex. 10 ms eller mindre, i regel inte påverkar någon inkopplad utrustning. Abrottet märks inte ens.

 

I vanliga fall används en s.k. Transfer Switch, eller matningsomkopplare, även kallad reservkraftsomkopplare. Dessa kan vara automatiska (med egen spänningsdetektering och logikfunktion) eller fjärrstyrda (styrs av extern logikfunktion, t.ex. från ett reservkraftsaggregat).

 

En matningsomkopplare är i regel mekanisk, med kontaktorer eller fjärrmanövrerade effektbrytare och kopplar med visst avbrott. En elektrisk och/eller mekanisk förregling skall finnas som förhindrar att bägge matningarna någonsin ligger till samtidigt.

 

  • Vid bortfall av nätspänning finns alltid ett avbrott då det tar en stund att starta upp en dieselgenerator. Man vill inte heller att en startorder ska ges vid varje litet "blink" på nätet, så avsiktliga fördröjningar används också. För de applikationer där detta korta avbrott (ett antal sekunder) medför olägenheter eller fara kompletteras lösningen med UPS.
  • Då nätspänningen återkommer finns olika sätt att åstadkomma "sömlös återgång".
    - Om UPS finns kan en vanlig matningsomkopplare användas även om den kopplar med avbrott, då UPS'en matar anläggningen under avbrottstiden.
    - Om UPS inte finns kan särskild synkroniseringsutrustning användas, som mäter och detekterar när nät och generator ligger i fas med varandra och ger då inkopplingsorder till en snabb brytare/kontaktor. I detta fall körs nät och reservkraft tillsammans under en kort tid. Notera att en traditionell mekanisk matningsomkopplare kan inte användas tillsammans med synkroniseringslösningen då förreglingen förhindrar samtidig inkoppling.
Tags (1)